10 بازی مناسب کودک 6 تا 9 ماهه که در کتاب «مغز کودک من» ذکر شده است:

1) دستکاری اشیا

او دوست دارد وسایل را در دست بگیرد، به هم بزند و تکان دهد؛ این گونه آن‌ها را کشف می‌کند. وسایل مختلف مانند قاشق و بشقاب را به هم می‌زند. عروسکش را پرتاپ می‌کند یا با دست روی آن می‌کوبد. با دو دستش اسباب‌بازی‌های مختلف را فشار می‌دهد و می‌کشد. این گونه هماهنگی حرکتی پیدا می‌کند، بر دنیای بیرون خود اثر می‌گذارد و مفاهیمی همچون بالا و پایین، آمد و رفت و جلو و عقب را نیز یاد می‌گیرد.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

2) بازی اعضای بدن

بازی شناختن و بعد نشان دادن و نام‌گذاری اعضای بدن در خودش و مادرش. این دماغ تو، این دماغ مامان؛ این دست تو، این دست مامان.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

3) قایم موشک

صورت‌تان را پشت کتاب یا لباسی پنهان کنید و وقتی صورت‌تان را از پشت آن بیرون می‌آورید نامش را بگویید.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

4) آینه بازی

کودک را جلوی آیینه ببرید و اجازه بدهید حرکات خود را در آیینه ببیند. به اندامش اشاره کنید. برای او جالب است کودکی را در آیینه می‌بیند که او هم حرکت می‌کند و می‌خندد.

5) قصه‌ی شبانه

از همین ماه‌های نخست که خواب کودک کم‌تر شده است و زمان بیشتری در طول روز بیدار است هر شب ساعت معینی برای خواب کودکتان مشخص کنید. این نکته بسیار مهم است و برای رشد جسمانی و هوشی او لازم است که هر شب ساعت مشخصی بخوابد؛ در این صورت سیستم هورمون رشد او نیز تنظیم می‌شود. پیش از خواب کتاب‌هایی با عکس‌های رنگی برایش بخوانید. حتی می‌توانید کتابی به سلیقه‌ی خودتان برایش بسازید. عکس اعضای خانواده را در هر صفحه از آن بچسبانید و گاهی قصه‌های ساده از آن‌ها برای کودکتان بسازید.

6) عروسک بازی

عروسک‌هایی به شکل حیوانات (اسب، گاو، اردک، خروس و ...) که با فشار دادن صدا می‌دهند، جلوی او بگذارید و با آن‌ها داستان‌های بامزه بسازید یا با تکان دادن آن‌ها و به دست کودک دادن برای او شعر بخوانید.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

7) موسیقی

موسیقی‌های کودکانه برایش بگذارید و همزمان با آن‌ها آواز یا شعر بخوانید. به او کمک کنید دست بزند و همزمان عبارت دست زدن را نیز به او یاد بدهید. می‌توانید او را در بغلتان بنشانید یا روبه‌روی او بنشینید و دستانش را به هم بزنید و به سمت راست و چپ حرکت کنید و او را نیز با خود حرکت دهید.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

8) توپ بازی

توپ پارچه‌ای نرم را به سوی او قل بدهید و اجازه دهید تمرین کند تا بتواند توپ را به سمت شما قل بدهد. سعی کنید فاصله‌تان با کودک کم باشد تا این کار برایش لذت‌بخش باشد.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

9) پرتاپ وسایل

زمانی که روی صندلی غذایش نشسته است، اشیا را از بالا به پایین پرتاپ می‌کند و شما آن شیء را دوباره به او می‌دهید. دوباره این کار را تکرار می‌کند. این کار برای او سرگرم کننده است و بازی محسوب می‌شود. توجه کنید همیشه کودکان خرابکاری نمی‌کنند تا والدینشان را اذیت کنند. آن‌ها از طریق به هم ریختن اشیا، پرتاپ کردن و خراب کردن، به دنبال یادگیری هستند و این بخشی از روند طبیعی رشد کودک است.

بازی‌های مفید برای رشد مغز نوزاد از 6 تا 9 ماهگی | ویکی هوش

10) پازل

می‌توانید پازل‌های ابری بزرگ را که تنها یک بخش بزرگ باید در جایش قرار گیرد با کمک یکدیگر جای گذاری کنید.

سخن پایانی

در تمام بازی‌هایی که گفته شد، اجازه بدهید کودکتان انتخاب کند چه بازی را انجام دهید و اگر دوست نداشت طبق میل شما به بازی ادامه دهد یا اگر خسته شد، اصرار نکنید چون انتخاب دوره‌ی زمانی در بازی نیاز مهم کودک است.

مقاله‌های پیشنهادی برای شما:

«از تولد تا 3 ماهگی چه بازی‌هایی برای رشد مغز نوزاد مفید است؟»

«از 3 تا 6 ماهگی چه بازی‌هایی برای رشد مغز کودک مفید است؟»