حل تست هوش از گذشته تا الان یکی از بهترین سرگرمی‌های مردم بوده است. در این مطلب 5 تست هوش تصویری با جواب را جمع آوری کرده‌ایم. این تست هوش‌ها هم می‌توانند سرگرم کننده باشند و هم هوش شـما را مورد آزمایش قرار می‌دهد. در ادامه این تست هوش‌ها را مرور می‌کنیم و هوش‌تان را به چالش می‌کشیم. فقط 10 ثانیه فرصت دارید تا پاسخ را پیدا کنید.

1) تست هوش شماره یک

در تصویر زیر کدام لیوان زودتر از همه پر می شود؟

تست هوش با جواب | ویکی هوش

کدام لیوان را انتخاب کردید؟ اگر هنوز به پاسخ خود مطمئن نیستید 10 ثانیه دیگر به خود فرصت دهید و بعد پاسخ خود را با پاسخ ویکی هوش مقایسه کنید.

.

.

.

.

پاسخ صحیح: لیوان شماره 3

لیوان‌های شماره 5 و7 نمی‌توانند پر شوند چون ارتباط آن‌ها بسته شده است. لیوان شماره 3 زودتر از بقیه پر می‌شود.

2) تست هوش شماره دو

در تصویر زیر کدام سایه برای این پرنده می‌باشد؟

تست هوش تصویری با جواب | ویکی هوش

کدام پرنده را انتخاب کردید؟ اگر هنوز به پاسخ خود مطمئن نیستید 10 ثانیه دیگر به خود فرصت دهید و بعد پاسخ خود را با پاسخ ویکی هوش مقایسه کنید.

.

.

.

.

پاسخ صحیح: پرنده شماره 5

با توجه به تصویر زیر شماره 5 صحیح است.تست هوش تصویری با جواب | ویکی هوش

3) تست هوش شماره سه

در تصویر زیر کدام گزینه نمای عمود این تصویر 3 بعدی می‌باشد؟ به جهت فلش دقت کنید.تست هوش تصویری با جواب | ویکی هوش

کدام گزینه را انتخاب کردید؟ اگر هنوز به پاسخ خود مطمئن نیستید 10 ثانیه دیگر به خود فرصت دهید و بعد پاسخ خود را با پاسخ ویکی هوش مقایسه کنید.

.

.

.

.

می‌دانید تست هوش ریون چیست؟ اینجا کلیک کنید.

پاسخ صحیح: گزینه D

4) تست هوش شماره چهار

در تصویر زیر کدام گزینه نمای بالایی برج سمت چپ می‌باشد؟تست هوش تصویری با جواب | ویکی هوش

کدام گزینه را انتخاب کردید؟ اگر هنوز به پاسخ خود مطمئن نیستید 10 ثانیه دیگر به خود فرصت دهید و بعد پاسخ خود را با پاسخ ویکی هوش مقایسه کنید.

.

.

.

.

پاسخ صحیح: گزینه A

5) کدام اسکوتر زودتر به پمپ بنزین می رسد؟

کدام گزینه را انتخاب کردید؟ اگر هنوز به پاسخ خود مطمئن نیستید 10 ثانیه دیگر به خود فرصت دهید و بعد پاسخ خود را با پاسخ ویکی هوش مقایسه کنید.

.

.

.

.

پاسخ صحیح: گزینه B 

مقاله‌های پیشنهادی نویسنده برای شما:

«8 تست هوش با پاسخ برای به چالش کشیدن هوش شما»

«10 معما با پاسخ تشریحی که ضریب هوشی شما را افزایش می‌دهد.»