ژنتیک

چقدر از هوش ژنتیکی است؟

/how-much-of-iq-is-geneti

در سال‌های اخیر، تحقیقات زیادی درباره رابطه بین ژنتیک و هوش انجام شده است. در این مقاله، به بررسی این نقش پرداخته خواهد شد.