هوش ریاضی

تقویت هوش ریاضی منطقی

/strengthening-logical-mathematical-intelligence

با تقویت هوش ریاضی منطقی می‌توان بهتر با مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز روبه‌رو شد، تفکر انتقادی و خلاق را افزایش داد، الگوها و روابط را شناسایی کرد، استدلال منطقی و قضاوت صحیح را انجام داد و دانش و مهارت‌های علمی و فناورانه را گسترش داد.