مغز جنین

مواد مضر در بارداری؛ چه موادی برای سلامت جنین مضر هستند؟

/harmful-things-during-pregnancy

به دلیل منعطف بودن سیستم بدنی و رشدی جنین، عوامل محیطی که مادر با آن‌ها در ارتباط است، بر جنین و بافت‌های او اثر می‌گذارد. در این مطلب با موارد خطرناک در دوران بارداری آشنا می‌شوید.