شباهت مغز و جهان

شباهت شگفت‌انگیز مغز انسان با جهان

/similarities-between-the-human-brain-and-the-universe

کشف حیرت‌انگیز یک اخترفیزیکدان و یک جراح مغز و اعصاب ایتالیایی