حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت چیست؟

/what-is-short-term-memory

حتما برای همه شما پیش آمده که در طول شب خواب ببینید و صبح فراموش بکنید چه خوابی دیده بودید! امان از این حافظه کوتاه مدت!