تقویت مغز

مغز کودک از 6 تا 9 ماهگی برای انجام چه کارهایی رشد می‌کند؟

/your-baby-s-brain-development-6-to-9-months

در این مطلب کوتاه به سیر تحولات و رشد یادگیری کودک از 6 تا 9 ماهگی می‌پردازیم.