IQ

تست هوش ریون چیست؟ رایگان تست هوش دهید

/raven-iq-test

تست هوش ریون یکی از تست‌های سنجش ضریب هوشی (IQ) است که برای افراد با سنین مختلف استفاده می‌شود.


ضریب هوشی (IQ) چیست؟

/what-is-intelligence-quotient

ارسطو معتقد بود آد‌م‌های باهوش صورتشان کشید‌ه است اما‎ آدم‌‌های سبک مغز صورت گوشتی دارند.