Chat GPT

آیا هوش مصنوعی و ربات‌ها می‌خواهند ما را از کار بیکار کنند؟

/will-ai-will-replace-humans-in-the-workforce

با ترند شدن ChatGPT و قابلیت‌های جدید تکنولوژی‌های هوش مصنوعی اصلی‌ترین سوالی که برای خیلی از افراد پیش آمده این است که هوش مصنوعی تا چه حدی می‌تواند زندگی و معیشت ما را تحت تاثیر قرار دهد؟