Brain training

کدام بازی‌ها ما را باهوش‌تر می‌کند؟

/games-that-make-you-smarter

افرادی که به طور منظم مغز خود را تمرین می‌دهند، می‌توانند حافظه خود را تقویت کنند. در این مقاله 5 تا از بهترین بازی‌های تقویت هوش را معرفی می‌کنیم.