34 نوع هوش

34 نوع هوش چیست؟

/what-are-34-types-of-intelligence

در این مقاله به بررسی 34 نوع هوش یا استعداد برتر انسان در 4 دسته اصلی و مشاغل مناسب برای افراد دارای این استعدادها می‌پردازیم.