یادگیری زبان دوم

یادگیری زبان دوم و تاثیر آن بر تقویت حافظه

/learning-a-second-language-and-its-effect-on-memory-enhancement

پژوهش‌های علمی نشان داده‌اند که افراد دو زبانه نسبت به افراد یک زبانه حافظه قوی‌تر، توجه بهتر، تصمیم‌گیری سریع‌تر و خلاقیت بالاتر دارند.