کودک

چگونه بفهمیم فرزند باهوشی داریم؟

/top-traits-of-gifted-children

از نظر فنی، تعریف اولیه کودک با استعداد، تعریفی است که هوش او را در بالای 2٪ از جمعیت قرار دهد. اما نمره بالای ضریب هوشی تنها راهی نیست که به کودک می‌گوید استعدادش درخشان است.