کارآفرینی

آیا داشتن ضریب هوشی بالا می‌تواند برای شما شغل ایجاد کند؟

/can-having-a-high-iq-get-you-a-job

در این مقاله به بررسی رابطه بین ضریب هوشی و کارآفرینی می‌پردازیم.