چیستان

10 چیستان و معمای جدید همراه با جواب

/10-questions-and-riddles-with-answers

وقت آن است که با چند چیستان و معمای جدید قدرت ذهن خود را بررسی کنید. در این مطلب 10 چیستان و معما را به همراه پاسخ برای شما آورده‌ایم.


20 چیستان و معمای سخت همراه با پاسخ

/20-difficult-questions-and-riddles-with-answers

بعضی از سوالات هستند که در نگاه اول ساده و پاسخ آن‌ها معلوم به نظر می‌رسد اما بعد از دیدن پاسخ صحیح متوجه اشتباه خود می‌شوید.


12 چستان و معمای جدید همراه با پاسخ

/12-questions-with-answers

12 معما و چیستان جدید همراه با پاسخ، برای شما همراهان همیشگی ویکی هوش


25 چیستان و معمای سخت همراه با پاسخ

/iq-test-7

باهوش‌ها و نابغه‌ها، بفرمایید معما!