هوش هیجانی

همه راهکارهای تقویت و بهبود هوش هیجانی

/improve-emotional-intelligence

فقط آی کیو بالا کافی نیست! هوش هیجانی در شکل‌گیری، توسعه، نگهداری و تقویت روابط نزدیک شخصی کاملاً ضروری است و عملکرد افراد مربوط به این هوش می‌باشد.


هوش هیجانی (EQ) در مقابل هوش شناختی (IQ)

/eq-vs-iq

در این نوشته با تعریف و تفاوت‌های هوش هیجانی و هوش شناختی آشنا می‌شوید.