هوش اقتصادی

تست هوش اقتصادی آنلاین و رایگان

/financial-intelligence-test

این تست هوش اقتصادی شامل 25 سوال است. این تست یک ابزار خودسنجی محسوب می‌شود تا موقعیت شما در دنیای ثروت‌آفرینان یا فقر‌آفرینان را مشخص کند.


هوش اقتصادی چیست؟ نکاتی برای تقویت هوش اقتصادی شما

/financial-intelligence

فرض کنید که شما در حساب بانکی خودتان 100 میلیون تومان پس‌انداز دارید، تا سال آینده سرمایه خود را می‌توانید چند برابر کنید؟ پاسخ شما کاملا به هوش مالی‌تان بستگی دارد.