موسیقی

تأثیرات شگفت‌انگیز موسیقی بر ذهن

/brain-and-music

با این که به موسیقی اجازه داده‌ایم به بخش مهمی از زندگی‌مان تبدیل شود، اما از تأثیرات آن بر مغز خود و واکنش‌های ناخودآگاه ذهن‌مان به آن آگاهی کامل نداریم.