مغز نوزاد

از تولد تا 3 ماهگی چه در مغز نوزاد می‌گذرد؟

/your-baby-s-brain-development-birth-to-3-months

در این مطلب کوتاه به سیر تحولات و رشد یادگیری نوزاد از تولد تا سه ماهگی می‌پردازیم.