فقر هوشی

فرار مغزها و افت شدید میانگین ضریب هوشی ایران

/brain-drain-and-iq-reduction

ما دیگر کشور باهوشی نیستیم! پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ما با کاهش آی کیو رو‌به‌رو هستیم. قبلاً میانگین ضریب هوشی ایرانی‌ها ۱۰۴ بود اما هم‌اکنون حدود ۸۴ است.