فراموشی

9 فیلم ماندگار در تاریخ سینما درباره حافظه و فراموشی ذهن

/best-movies-about-memory-loss

در این نگارش 9 فیلم درباره حافظه و فراموشی ذهن انسان بیان شده است که ممکن است تماشای هر کدام از آن‌ها با روح و روان شما بازی کند و در نوع نگاه شما به زندگی تأثیر شگرفی برجای بگذارد.


حافظه چیست؟ بررسی انواع حافظه و فراموشی

/what-is-memory

در این مقاله پس از آشنایی با تعریف حافظه از دیدگاه روانشناسان، با فرایند‌هایی که رخ می‌دهد تا خاطره‌ای تشکیل شود و ما آن را به یاد آوریم آشنا می‌شویم.