رژیم غذایی سالم

خنگ می‌شوید! این غذاها را کمتر بخورید.

/intelligence-killing-foods

بعضی از غذاها اثرات منفی بر روی مغز دارند. پیش بینی می‌شود تا سال 2030 زوال عقل بیش از 65 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد.