روانشناسی

10 حقیقت روانشناختی عجیب و الهام بخش درباره ذهن انسان

/10-interesting-psychological-facts

ذهن انسان همچون اعماق اقیانوس‌ها مملوء از شگفتی و رازهای پنهان است. دانشمندان پیوسته در حال تحقیق بر روی مغز انسان هستند و به الگوهای رفتاری جدیدی دست پیدا می‌کنند.