حافظه بلند مدت

انواع حافظه چیست؟

/what-are-the-types-of-memory

در سال 1968 ریچارد اتکینسون و ریچارد شیفرین در یک تئوری حافظه را به سه نوع تقسیم کرده‌اند: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.


حافظه بلند مدت چیست؟

/what-is-long-term-memory

در این مقاله علمی که چکیدۀ چندین پژوهش معتبر جهان است، به ذکر ویژگی‌های حافظه بلند مدت می‌پردازیم.