تست هوش تصویری

9 تست هوش تصویری با جواب

/iq-test-10

تیزبینی خودت را با پیدا کردن حیوانات مخفی درون تصاویر ثابت کن. برای پیدا کردن جواب هر یک از تست‌های هوش تصویری 30 ثانیه فرصت دارید.


تست هوش: مادر کودک کدام است؟

/iq-test-9

در این تست هوش تصویری و با پاسخ دادن به آن در عرض 8 ثانیه ثابت کنید که یک نابغه هستید.