بهره هوشی

تعریف هوش و نظریه هوش‌های چندگانه هوارد گاردنر

/definition-of-intelligence-and-theory-of-multiple-intelligences-2

در این نوشته بعد از پاسخ به این سوال که هوش چیست، تاریخچه مختصری از هوش را مرور می‌کنیم سپس به طور کامل با نظریه هوش‌های چندگانه هوارد گاردنر آشنا می‌شویم.