انواع حافظه

انواع حافظه چیست؟

/what-are-the-types-of-memory

در سال 1968 ریچارد اتکینسون و ریچارد شیفرین در یک تئوری حافظه را به سه نوع تقسیم کرده‌اند: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.