استعداد

استعداد چیست؛ تفاوت استعداد و هوش چیست؟

/the-difference-between-talent-and-intelligence

هوش، میزان سرعت و توانایی در یادگیری است اما استعداد، چیزی ذاتی است که در انسان وجود دارد و باعث می‌شود در برخی مسائل مهارت بیشتری داشته باشد.