حل مسئله‌ها و معماهای هوش یک روش به اثبات رسیده برای تقویت هوش است. در این نوشتار ویکی هوش برای شما 5 معمای جالب آماده کرده است که اگر قصد فسفر سوزاندن دارید ما به شما اطمینان می‌دهیم جای درستی آمده‌اید! فقط سعی کنید خودتان مسئله را حل کنید و زود پاسخ معماها را نگاه نکنید.

معمای هوش شماره 1 : رنگ خرستست هوش ویکی هوش

فردی خانه‌ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک می‌شود این خرس چه رنگی است؟

معمای هوش شماره 2 : خط‌های متقاطع

تست هوش ویکی هوش

در صورتی که شش خط در تکه‌ای کاغذ چنان رسم شوند که هر خط، هر خط دیگر را قطع کند و هیچ سه خطی در یک نقطه متقاطع نباشند، چند مثلث تشکیل می‌شود؟

معمای هوش شماره 3 : بستری سالم

فردی سه روز در بیمارستان بستری بود. او هیچ بیماری نداشت و صدمه‌ای ندیده بود، با این وجود باید او را هنگام ترک بیمارستان حمل می‌کردند چرا؟

معمای هوش شماره 4 : حمل وزن

تست هوش ویکی هوش

کدام مرد وزن بیشتری را حمل می‌کند؟

معمای هوش شماره 5 : الماس تقلبی

تست هوش ویکی هوش

مردی نزد شما آمده است و می‌خواهد ۸ عدد الماس را به شما بدهد. 7 تا از این الماس‌های واقعی هستند و 1 مورد جعلی است، تشخیص دشوار است، زیرا الماس تقلبی شبیه الماس‌های دیگر است. اما کمی سنگین‌تر است. شما یه ترازوی دو کفه‌ای دارید و فقط می‌توانید از آن 2 بار استفاده کنید. آیا شما می‌توانید الماس تقلبی را کشف کنید؟

پاسخ معماهای هوش

اگر مطمئنید به اندازه کافی به مغزتون تمرین داده‌اید حالا پاسخ معماها را ببینید.

پاسخ معمای هوش شماره 1 : پاسخ معمای رنگ خرس

سفید، چون خانه‌ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد. (البته این را داخل پرانتز باید عرض کنیم که این معما یک ایراد کوچک دارد! خوب فکر کنید متوجه می‌شوید.)

پاسخ معمای هوش شماره 2 : خط‌های متقاطع

جواب 20 است. اما چطور حل می‌شود؟! فصل ترکیبیات ریاضی را به خاطر بیاورید. برای تشکیل یک مثلث سه ضلع لازم است. بنابراین باید از 6 خط موجود 3 خط را انتخاب کنیم. به عبارتی دیگر:

 پاسخ معمای هوش شماره 3 : بستری سالم

او مدت کوتاهی است که در همین بیمارستان متولد شده است.

پاسخ معمای هوش شماره 4 : حمل وزن

مرد وسط باید ۲۵ درصد وزن بیشتری را تحمل کند.

پاسخ معمای هوش شماره 5 : الماس تقلبی

ابتدا از 8 الماس 6 الماس را بر‌می‌داریم و در هر کفه ترازو 3 الماس قرار می‌دهیم. با این کار دو حالت ممکن است پیش بیاید:

حالت اول) وزن‌ها برابر باشد. در این صورت نتیجه می‌گیریم همه 6 الماس وزن شده واقعی هستند و 2  الماس باقی مانده را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. الماس سنگین‌تر تقلبی است.

حالت دوم) اگر یکی از گروه‌های 3 الماس سنگین‌تر باشد، نتیجه می‌گیریم یکی از الماس‌های آن گروه سنگین‌تر تقلبی است. بنابراین 2 تا از این الماس‌ها را در برابر یکدیگر وزن می‌کنیم. اگر یکی سنگین‌تر باشد، آن تقلبی است. اگر وزن آن‌ها برابر باشند، سومین الماس جعلی است. به همین سادگی 😅 

اگر انرژی‌تون تموم نشده چند تست هوش دیگر حل کنید. (برای مشاهده تست‌ها این جا کلیک کنید).

راستی متوجه ایراد معمای رنگ خرس شدید؟ نکته‌ای که طراح این معما خیلی به آن دقت نکرده جهات جغرافیایی در نوک قطب جنوب است. خانه‌ای که در نوک قطب جنوب باشد همه پنجره‌های آن به سمت شمال باز می‌شوند نه جنوب!! فکر می‌کنم خیلی دیگه بوی فسفر سوخته زیاد شد. 😁